Emoticons para você usar no MSN Messenger ou em qualquer outro lugar que desejar.
emo_1 emo_2 emo_3 emo_4 emo_5 emo_6 emo_7 emo_8 emo_9 emo_10 emo_11 emo_12 emo_13 emo_14 emo_15 emo_16 emo_17 emo_18 emo_19 emo_20 emo_21 emo_22 emo_23 emo_24 emo_25 emo_26 emo_27 emo_28 emo_29 emo_30 emo_31 emo_32 emo_33 emo_34 emo_35 emo_36 emo_37 emo_38 emo_39
adios ayuda bien buenintento diosmio gracias hola jeje lol muybien perdon principiante xd

- - 0 bình luận -

CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé