Nesta video aula feita pelo DTzinhUu1 vc terá a oportunidade de aprender!.
Achei ela interessante então resolvi upar ela no canal do PGB,Nesta aula estaremos aprendendo como Unpackear GME, Launcher ou qualquer outro tipo de executável.Abaixo está o download do programa
Download PEiD-0.94-20060510.zip
Gunbound
- - 0 bình luận -

CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé