Imagem PostadaOlá trago a vocês o Editor-DAT Versão 1.5 para edição de .dat decryptados ;]

Preview:

Screen 1:


Imagem Postada


Screen 2:

Imagem Postada
Senha para descompactação : releasebykinhu

Observação:
É necessário ter o ioncube loader instalado em seu apache...Dados para Login no Ex-Creator:
Login: thainan
Senha: thainan

Créditos:

Criação: ISTeam

Release: Kinhu
- - 0 bình luận -

CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé