qc
Xem trước kết quả nhé:
action gta

1. Dowload action tại đây:


2. Mở ảnh bạn cần chỉnh

Định dạng *jpg hoặc *png nhé!

3. Tạo 1 layer mới đặt tên là "brush"

Làm Ảnh Của Giống Như Ảnh GTA

4. Dùng công cụ Brush vẽ lên vùng nhân vật


Làm Ảnh Của Giống Như Ảnh GTA


Xong !!!
Làm Ảnh Của Giống Như Ảnh GTA

qc
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé